Posted in Sejarah

Sejarah Air Zamzam

Awal mula munculnya air zamzam tentunya tidak terlepas dari kisah dari seorang Ibu bernama Hajar dengan bayinya yang bernama Ismail. Namun jauh sebelum itu, tentu…

Continue Reading...